Praktisk informasjon

Velkommen til Yrkesmessen 


Organisering: 
Elevene kommer etter avtalt plan med ca. 400 stykker per pulje og tre puljer per dag. 

Organisering per pulje: 

1. Felles velkommen og kort info til elevene om hva som skal skje. 
2. Elevene har booket fast avtale på 20 min x 3 i bransjeverdenene, 
    samt at de får ca. 30 minutt fri vandring til slutt. 
3. Verdensverten tar i mot elevene når de kommer inn i verden og gir 
    en kort introduksjon til hva som kjennetegner bransjen, variasjon 
    i yrkestilbud og om utdanningsmulighetene, både innenfor yrkesfaglig 
    retning og innen høyere utdanning. 
4. Elevene har ca 20 minutter til rådighet til å besøke bedriftene og få snakket med 
    dem om hva de driver med, bransjen, yrkes- og karrieremuligheter, utdanningskrav, 
     og ellers det de måtte lure på. 

Forarbeid 


Forarbeid før messen kan gjøres både på skolen og hjemme.

Se Yrkesmessen sine websider for mer informasjon.

Elevene skal bli kjent med alle, og velge seks av bransjeverdenene og utstillerne som er representert.  Det er viktig at elevene har oversikt over hva som tilbys slik at de sammen med dere, foreldre og familie kan gjøre gode valg. 

Eksempler på oppgaver til hjemmearbeid:

 - Snakk med tre familiemedlemmer: Hvilket yrke har de og hvilken bransjeverden hadde de vært tilknyttet dersom de var deltaker på messen? 

 - Sett opp forslag til seks bransjeverdener de ønsker å besøke. Dette arbeidet kan gjerne gjøres sammen med foreldre/foresatte.

Etter hjemmearbeid skal de registrereseks valg gjennom hjemmesidene til HSA, der vi selvsagt prøver å fordele slik at elevene får sine valg oppfylt som best det lar seg gjøre.Elevene har uansett fritt valg mot slutten av messen, og kan da gå til den bransjeverden de selv ønsker.

Så snart fordelingen er klar kan elevene skrive ned spørsmål til utstillere som de kan ta med.

Etterarbeid

Lærer gjennomfører samtale med elevene om opplevelsene deres av messen. Dette gjøres så raskt som mulig etter gjennomført messe, og elevene svarer på evalueringsspørsmål fra HSA.


Vi gleder oss, og håper dere gjør det samme!